TheDarkMoon-unreal

CD-Key a cheaty

HMMP-YYU6-QBTS-VV2D
EKLM-ZK88-8DWM-A24B

HMMP-YYU6-QBTS-VV2D

N54Q-UZJJ-A5KU-LRFX


Počas hrania zapni konzolu klávesom [TAB],a zadávaj do nej
nasledujúce cheat kódy:
god - nesmrteľnosť
loaded - všetky zbrane a munícia
allweapons - všetky zbrane
allammo - doplnenie munície
unlockallchars - sprístupní všetky postavy
fly - lietanie
ghost - prechádzanie stenami
walk - vypnutie lietania a prechádzania stenami
slomo #.# - zmena rýchlosti hry (0.1 až 1.0)
setgravity - nastaví gravitáciu
setspeed - nastaví rýchlosť pohybu
setjumpz - nastaví maximálnu výšku skoku
changesize - zmení veľkosť hráča
teleport - teleport na miesto ukazovateľa
avatar - ovládnutie určeného cieľu
affectedbyhiteffects - ostatný ťa nemôžu pritlačiť
amphibious - dýchanie pod vodou
suicide - samovražda
behindview - pohľad tretej osoby
fov - nastavenie uhlu pohľadu
stat fps - zobrazí fps
playersonly - zastavenie počítačom riadených jednotiek
killbots - zabije všetkých nepriateľov
addbots - pridá botov
addnamedbot - pridá zadaného bota
viewbot - dozeranie na bota
giveweapon - pridá zadanú zbraň
summon MENO - vytvorí zadaný objekt