TheDarkMoon-unreal

Požiadavky

Minimálne požiadavky
  • Windows XP SP2 / Vista
  • 2 GHz CPU
  • 512 MB RAM
  • NVIDIA 6200+ / ATI Radeon 9600+
  • 8 GB HDD space
Odporúčané požiadavky
  • 2.4 GHz dual core CPU
  • 1 GB RAM
  • NVIDIA 7800GTX+ / ATI x1300+